Diensten

 

Onderzoek

Monitoring  / inventarisatie van kleine zoogdieren
Buro Smaal is ruim inzetbaar in het veld. Het werkgebied beslaat geheel Nederland. Zowel grootschalige en kleinschalige monitoring en inventarisaties behoren tot de mogelijkheden. Hierbij wordt naast een grote hoeveelheid praktijkervaring professionele en bewezen techniek ingezet waaronder cameravallen (Struikrover®).

Flora- en faunachecks

Buro Smaal voert in opdracht van particulieren, agrariërs en overheden flora- en faunachecks uit.

Nulmetingen worden volgens onderstaande methoden uitgevoerd:

  • Tansley-plusschaal, zoals die wordt gebruikt bij het meten van flora (storingssoorten, gewenste soorten) en sprinkhanen en levendbarende hagedissen.
  • Schaal van Braun-Blanquet, zoals die wordt gebruikt bij de vegetatiemetingen in pq’s.

Advies

Naar aanleiding van monitoring, inventarisatie of een veldbezoek kan desgewenst een inrichtingsadvies en / of een beheeradvies gegeven en uitgewerkt worden voor specifieke soorten, met als doel bijvoorbeeld habitat versterking van de aanwezige soorten.

Advisering over compensatie mogelijkheden voor leefgebied voor kleine marterachtigen behoort ook tot te mogelijkheden.

Compensatie maatregelen

Buro Smaal richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van compensatiemaatregelen voor kleine zoogdieren en marterachtigen, onder andere in de vorm van rust- en verblijfsplaatsen.