Wie is Matthijs Smaal

Matthijs Smaal is een bekend gezicht in de wereld van het onderzoek naar kleine zoogdieren. Zijn aangeboren talent om scherp waar te nemen, en vragen te stellen - wat betekent het wat ik zie? - zette hij al op zeer jonge leeftijd in, hongerig naar kennis over de bijzondere wereld van deze maar slechts zelden zichtbare dieren.

Dit heeft geresulteerd in een enorme hoeveelheid parate kennis over het gedrag en de habitat van kleine zoogdieren, marterachtigen in het bijzonder. De dieren en hun omgeving zijn zondermeer de beste leermeesters gebleken voor deze zeer gedreven autodidact.

Matthijs’ nieuwsgierigheid naar het gedrag en voorkomen van zoogdieren is eindeloos. Door inzet van nieuwe en verbeterde technieken blijft Matthijs dan ook zijn kennis verdiepen.

Waarom onderzoek?

Om goed te kunnen monitoren is naast veel veldkennis en goed beeldmateriaal een brede en samenhangende dataset onontbeerlijk. Buro Smaal heeft als ambitie het in samenwerking opbouwen van een land dekkende dataset. Zo kan er door de jaren heen een betrouwbaar beeld gevormd worden van de fluctuaties binnen de biodiversiteit, en de aantallen kleine marterachtigen die daar uit volgen.

Beschermen van de soort, of beschermen van zijn habitat?

Het beschermen van de kleine marterachtigen alleen kan geen doel op zich zijn. Zij zijn onderdeel van een groter geheel dat enkel gezond kan blijven als ook aan de randvoorwaarden is voldaan: een hoge biodiversiteit in een kleinschalig en  / of juist beheerd landschap.

Onzichtbaarheid

Zorgen om de kleine zoogdieren, marterachtigen in het bijzonder, zijn er ook. Door hun onzichtbaarheid is het lastig om draagvlak en bewustzijn te creëren voor het in stand houden of juist beheren van het landschap; hun habitat.

Zo lastig als het kan zijn om kleine marterachtigen goed te monitoren, zo makkelijk is het om hun habitat in stand te houden: niets doen…

Door onwetendheid gaat er nog steeds veel leefgebied van deze kleine jagers verloren. Buro Smaal maakt zich sterk voor de bewustwording hier van en voor versterking van hun leefgebied.